opcije otpreme

Navedene cijene uključuju pravni PDV i ostale komponente cijena, pogledajte:

  • NJEMAČKA Dostava - Hermes Päckchen (praćenje pošiljke + osiguranik) = 6,50 €
  • Dostava u EU - Warenpost International S Potpis EU (praćenje + osigurano) = 9,90 €
  • Otprema izvan EU - Warenpost International S Potpis izvan EU (praćenje pošiljke + osigurano) = 9,90 €

Stoga kompletni troškovi dostave kupcu su nadoknađeni.

Warenpost međunarodni S - EU prati - potpis

Warenpost Internacionalni S - Ne-EU-prati - Potpis

KOŠARICU

X