opcije otpreme

Navedene cijene uključuju pravni PDV i ostale komponente cijena, pogledajte:

  • NJEMAČKA Dostava - Hermes Päckchen (praćenje pošiljke + osiguranik) = 5,90 €
  • EU otprema - roba nakon međunarodnog S EU potpis (praćenje pošiljke + osiguranik) = 9,90 €
  • NE EU isporuka - robna međunarodna S NON-EU potpis (praćenje + osiguranik) = 8,90 €

Stoga kompletni troškovi dostave kupcu su nadoknađeni.

Warenpost međunarodni S - EU prati - potpis

Warenpost Internacionalni S - Ne-EU-prati - Potpis

KOŠARICA

Dreadbag.de - obrazac za kontakt
Slati
X